Mountain Lake Automotive LLC

1801 Third Avenue East
PO Box 561
Mountain Lake, MN 56159
(507) 427-3789
(507) 427-2640 (fax)